Komisja Finansów odrzuciła poprawki proponowane na rolnictwo – uznając, że w budżecie zaplanowano środki w odpowiedniej wysokości – stwierdził poseł sprawozdawca Dariusz Rosati podczas sejmowej debaty nad projektem budżetu na 2014 r.

- Dotyczy to ogólnych wydatków na rolnictwo, gdzie co prawda  wydatki finansowane z budżetu krajowego zmniejszą  się o 1,6 proc., ale za to z budżetu unijnego, finansującego  wydatki rolnictwa w większym zakresie, wydatki te  zwiększą się aż o 8,1 proc. – uzasadniał poseł Dariusz Rosati.

- Solidarna Polska proponuje uczciwość wobec rolników – tak poseł Jacek Bogucki przekonywał do przyjęcia poprawek Solidarnej Polski. -  Nie wolno zabierać akcyzy na paliwa spalane na polskiej wsi przy produkcji polskiej żywności i nie oddawać jej w całości rolnikom, bo to nieuczciwe i stawiające Polaków, polskich rolników, w gorszej sytuacji niż sytuacja rolników innych państw Unii Europejskiej, gdzie akcyza zwracana jest w całości, gdzie nie nakłada się opłaty drogowej w wypadku paliwa rolniczego.

Krytyczny wobec rządowego projektu budżetu był również poseł PiS Henryk Kowalczyk.

- Tutaj wspominano, że wprawdzie w budżecie krajowym jest mniej na rolnictwo, ale za to w budżecie europejskim jest trochę więcej. Tylko że budżet europejski na rolnictwo jest budżetem całkowicie niezwiązanym z kolejnymi latami, są to jak gdyby występujące falami płatności rolnicze. Stąd nie można żadną miarą porównywać tego z pieniędzmi z budżetu europejskiego, tym bardziej że przecież w tym roku dopłaty obszarowe, bo to jest jak gdyby główny wydatek budżetu europejskiego na rolnictwo, w grudniu będą przyblokowane, zostały przesunięte na następny rok. Nic dziwnego, że w następnym roku będzie trochę więcej. Trzeba bowiem wypłacić pieniądze, które normalnie rolnicy powinni dostać w grudniu, ale ich nie dostaną, bo zostało zaplanowanych bardzo mało tych środków.

Poseł przekonywał, że wydatki krajowe na rolnictwo są za małe. - Już nie mówię o realnych wydatkach, bo realne wydatki na rolnictwo praktycznie wszędzie maleją, natomiast nawet nominalne wydatki maleją w wielu przypadkach. Są to takie wydatki jak wydatki na Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą, na postęp biologiczny w produkcji roślinnej, zwierzęcej, na ochronę roślin, na rolnictwo ekologiczne, na inspektoraty weterynarii, na inspekcję ochrony roślin i nasiennictwa, na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt, na działalność badawczo-rozwojową itd.