We wtorek 20 listopada br. został przekroczony limit koperty finansowej w podkarpackim OR w Rzeszowie. Z tego powodu środa - 21 listopada br. będzie ostatnim dniem na składanie wniosków w tym województwie.

W dwunastu pozostałych województwach limity kopert finansowych zostały wyczerpane wcześniej.

Koperty finansowe na poszczególne województwa są zróżnicowane.

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Wnioski przyjęte w poszczególnych województwach do 20.11.2007 r.: Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Kwota
wnioskowana [zł]
Wykorzystanie limitu dolnośląski 549 94 024 777,07  158,79% kujawsko - pomorski 1 336 173 813 998,44   165,61% lubelski 1 485 149 293 000,03   97,23% lubuski 486  90 774 148,91   349,14% łódzki 1 502 145 845 008,13  119,05% małopolski 536  46 775 959,18 93,12% mazowiecki 2 745 322 591 555,42   141,65% opolski 438  65 120 436,81    175,88% podkarpacki 500 51 088 547,85 121,07% podlaski 1 528 218 179 989,34 203,14% pomorski 745 120 546 786,11 213,91% śląski 318 42 458 056,33 125,26% świętokrzyski 1 106 82 822 682,03 140,52% warmińsko - mazurski 797 130 100 945,27  200,37% wielkopolski 2 787 423 096 995,30 243,78% zachodniopomorski 712 143 386 933,47 335,46%