Zgodnie z przepisem § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w  2007 r. w ramach ww. działania osiągnęło w podziale na województwa:

Lp.

Oddział Regionalny

Liczba złożonych wniosków

Kwota wnioskowana [zł]

Wykorzystanie limitu

1

Podkarpacki

496

50 835 505,85

120,47%

W związku z powyższym w województwie podkarpackim termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej upływa w dniu 21 listopada 2007 r. (środa) o godzinie 16.15.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!