O tym, że rozporządzenie o rentach strukturalnych dla rolników wydane przez Andrzeja Leppera jest niezgodne z prawem unijnym alarmowała "Gazeta Wyborcza".

W odpowiedzi na te głosy, a przede wszystkim na uwagi Komisji Europejskiej, resort rolnictwa wydał specjalny komunikat. Oto jego treść:

W dniu 27 czerwca br. Komisja Europejska zgłosiła uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20070-2013, w tym uwagę, wynikającą z interpretacji przez Komisję Europejską przepisów rozporządzenia Rady (WE) 1698 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), dotyczącą przekazywania gruntów rolnych wyłącznie na działalność rolniczą.
Uwaga ta skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 – 2013), a co za tym idzie koniecznością dostosowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750) do rozwiązań zawartych w PROW 2007-2013.
W wyniku tej zmiany gospodarstwo rolne będzie mogło być przekazane przez producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną, tylko na cele związane z dalszym prowadzeniem działalności rolniczej, a nie jak dotychczas również na zalesianie lub na cele ochrony przyrody.
Należy nadmienić, że w okresie programowania 2004-2006 z możliwości przekazania gospodarstwa na cele związane z zalesianiem i ochroną przyrody w zamian za rentę strukturalną skorzystało 8 rolników, w tym 1 na cele ochrony przyrody i 7 na zalesianie.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!