- Gdyby nie tego rodzaju inicjatywa, jak ten fundusz, jak to stypendialne wsparcie koalicji ludzi dobrych serc, to wiele osób najzdolniejszych, które nie miały szczęścia urodzić się w rodzinach odpowiednio dostatnich, bramę akademickiej kariery miałyby zamkniętą - podkreślał doradca Prezydenta RP, prof. Tomasz Nałęcz podczas piątkowej inauguracji 13. edycji programu.

W obecnym roku akademickim stypendia i możliwość udziału w warsztatach oraz stażach otrzymało 1230 studentów i doktorantów, z czego 811 studentów dostało stypendia na I rok.

Od początku istnienia programu przyznano ponad 18 tys. stypendiów, w tym ponad 13,3 tys. - na I rok studiów. Na realizację trzynastu dotychczasowych edycji programu przeznaczono 84,5 mln zł. - Tych kilkanaście tysięcy stypendiów to już, mówiąc językiem wojskowym, prawie dwie dywizje - żartował Nałęcz, życząc fundatorom dalszego skutecznego działania.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system oferujący stypendia, zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) w 2002 r. Stworzono go w odpowiedzi na problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów pomiędzy młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Program ma ułatwiać młodzieży podjęcie studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

W ciągu 13 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system, w ramach którego przyznawanych jest sześć różnych stypendiów: na I rok studiów, na kolejne lata, stypendia językowe, stypendia umożliwiające odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju oraz stypendia doktoranckie.