Oddział ARR w Gorzowie przyjął dotąd wnioski o dopłaty na kwotę 2,24 mln zł, z tego 1,48 mln zł trafiło do rolników wykorzystujących materiał siewny wysokiej jakości - poinformował zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wielkopolskim Marian Dąbrowski.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z tej formy pomocy mogą złożyć wnioski do 25 czerwca.

O dopłaty mogą ubiegać się też rolnicy, którzy zużyli do obsiania swoich pól materiał siewny w kategorii elitarny lub kwalifikowany, a ich uprawy uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o dopłaty, muszą tylko zgłosić ten fakt do ARR. Dotychczas do oddziału w Gorzowie takie oświadczenia złożyło 150 rolników (z ogólnej liczby 970) wykazując szkody na łącznej powierzchni 2 170 ha.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym w kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Stawki dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym w kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio: 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 zł w przypadku roślin strączkowych, 500 zł w przypadku ziemniaków.

Urzędnicy liczą, że w Lubuskiem liczba wniosków dotyczących dofinansowania zakupu materiału siewnego może wzrosnąć, gdyż termin ich składania upływa w za kilka dni.

Podobał się artykuł? Podziel się!