Wnioski złożone do 18 lipca br. w łódzkim OR ARiMR wyczerpały w 71,44 proc., a w małopolskim OR - w 115,69 proc. limity środków przyznane na 2008 r. tym województwom. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono, a że każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla danego województwa.

Liczba złożonych wniosków, stopień wykorzystania limitów środków oraz średnia wnioskowana kwota w poszczególnych województwach, 18 lipca 2008 r. godz. 16.15

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków
[w %]

Średnia kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląskie

8 358 775,37

127

132,51%

87 212,41

2

Kujawsko - pomorskie

10 717 552,59

176

144,74%

88 141,48

3

Lubelskie

32 862 585,44

500

121,74%

80 010,61