- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeżywa kryzys. Obecnie nie jesteśmy przygotowani do realizacji większości działań nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - przyznał Dariusz Wojtasik. 

Prezesina ARiMR

Autor: M. Halemba

Opis: ARiMR przeżywa kryzys

Poprzednie kierownictwa podejmowały próby stworzenia harmonogramów napływu wniosków, które potem jednak nie były realizowane. Ostatni harmonogram z końca 2007 r. był nie do zaakceptowania. Według niego, ostatnie działanie PROW miało być wdrożone dopiero w 2009 r.

Jest to dla mnie nie do pomyślenia, gdyż mamy już 2 letnie opóźnienia w absorpcji unijnych środków przez rolników – podkreślił Wojtasik.

Według prezesa Wojtasika, zapowiedzią lepszej przyszłości jest dobra współpraca nowych władz agencji z resortem rolnictwa oraz z firmami IT. Efektem tego jest powstanie nowego harmonogramu, który w maksymalnym stopniu, jaki był możliwy do uzyskania, skraca okres oczekiwania na nabór wniosków.

 

Harmonogram wdrażania wybranych działań PROW 2007-2013 z lutego 2008 roku

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Lp.

Nazwa działania

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy, wydanie decyzji

Rozpatrywanie wniosków o płatność

1.

Modernizacja gospodarstw rolnych

maj 2008 r.

lipiec 2008 r.

2.

Ułatwianie startu młodym rolnikom

maj 2008 r.

lipiec 2008 r.

3.