Zapadły już decyzje w Budapeszcie i przyjęto raport Dess'a. Z wymiany zdań między posłem Jurgielem i ministrem Plocke wynika, że o ile jeszcze dyskusyjny jest kształt WPR, to sprawa dopłat została już przesądzona po utrzymaniu dotychczasowego poziomu wsparcia rolnictwa z budżetu UE.

Podczas obrad KRiRW poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) zauważył:
- W konkluzji węgierskiej, która została przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów 16 czy 17 marca 2011 roku w ramach podsumowania negocjacji, jednoznacznie się stwierdza, że polscy producenci rolni nie będą mieli równych warunków konkurencji. Trzeba, żeby rząd wreszcie to powiedział i jednocześnie podczas polskiej prezydencji próbował wprowadzić priorytet dotyczący przyszłości wspólnej polityki rolnej. Podczas nadchodzącej prezydencji rząd powinien zwrócić uwagę całej Unii Europejskiej, że Polska dłużej nie powinna być karana za to, że weszła do Unii na niekorzystnych warunkach. Nasi producenci rolni mają gorsze warunki, gorsze możliwości funkcjonowania. Należy się nam, aby nasze dopłaty bezpośrednie czy inne instrumenty były takie same jak dla rolników z innych państw Unii Europejskiej.
Mam zastrzeżenia do naszych organizacji, które działają w rolnictwie. Mam na myśli izby rolnicze, część związków zawodowych, które nie podnoszą tego tematu, a jednocześnie nawet wyrażają poparcie. Z tego, co słyszę, w wypowiedziach przedstawicieli szczególnie izb rolniczych nie prezentuje się jednoznacznego stanowiska. Tak, panie prezesie. Wreszcie trzeba powiedzieć prawdę. Pan Sawicki podjął decyzję w konkluzji. Osiem państw było przeciwnych. Nie chcecie, aby nasz rolnik, nasz producent rolny miał równe warunki konkurencji. Mam nadzieję, że wcześniej czy później przebije się to do polskiego społeczeństwa.

Sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke odpowiedział:
- Wspólna polityka rolna do 2013 roku nie ulegnie zmianie. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że rzeczywiście Polska znajduje się w okresie przejściowym od 2004 do 2013 roku. Dlatego udział w negocjacjach na temat kształtu wspólnej polityki rolnej po 2013 roku jest bardzo istotny, bardzo ważny. Dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, zapowiedzieć, jaki będzie ostateczny kształt wspólnej polityki rolnej. Wiemy jedno, że w miesiącu czerwcu odbędą się negocjacje w sprawie wysokości składki, która jest podstawą przekazywania środków finansowych do Unii Europejskiej na rzecz kształtowania budżetu. Wczoraj komisja do spraw rolnictwa przyjęła założenia, które prowadzą w kierunku utrzymania dotychczasowego poziomu wsparcia finansowego rolnictwa z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Podobał się artykuł? Podziel się!