Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:
- związki pszczelarskie,
- stowarzyszenia pszczelarzy,
- zrzeszenia pszczelarzy
- spółdzielnie pszczelarskie,
- grupy producenckie pszczelarzy,
- jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.


W sezonie 2012/2013 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
- przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji
- zakup sprzętu pszczelarskiego
- zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
- zakup lawet do przewozu uli
- zakup urządzeń laboratoryjnych
- wykonanie analiz jakości miodu
- zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
- wdrażanie programów badawczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!