W wyniku przesunięcia środków finansowych w wysokości 2,2 mln euro z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”  zwiększono limit środków finansowych dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” do 20 mln euro.

- Zmianie uległa wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację mechanizmu. Dodatkowo zmieniły się zapisy dotyczące terminu realizacji zakupu. Do tej pory był to termin 30.06.2011, na uzasadniony wniosek 30.09.2011. Teraz dla wszystkich jest to koniec września. Pozostałe, drobne zmiany są natury porządkowej - ifnormuje Iwona Ciechan, doradca ds. mediów ARR.

Bieżąca alokacja środków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” wynosi 20 mln euro, natomiast na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" - 14,4 mln euro.

W marcu 2011 r. Agencja Rynku Rolnego dokonała wypłaty pomocy na zakup nowych maszyn i urządzeń 603 producentom rolnym w kwocie około 18,6 mln zł, tj. ok. 4,7 mln euro.

Najwięcej środków finansowych wypłacono producentom rolnym, którzy zrealizowali inwestycje  w województwach: mazowieckim (4,4 mln zł), podlaskim (3,3 mln zł), i wielkopolskim (3,0 mln zł). Najmniej środków finansowych trafiło do beneficjentów z województwa śląskiego (98,6 tys. zł).

Łącznie od uruchomienia działania na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej wypłacono około 49 mln zł, tj. około 12,3 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!