Chodzi o możliwość dokonania przesunięć środków finansowych pomiędzy dwoma działaniami Krajowego Programu Restrukturyzacji. I tak z działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" - przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne 3,7 mln euro zostało przesunięte na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" - inwestycje umożliwiające zmianę profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego. Kwota, która będzie przysługiwać na pomoc dot. przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne wyniesie 10,7 mln euro. Łącznie pomoc na dywersyfikację z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji wyniesie 34 412 304,98 euro.

Krajowy Program Restrukturyzacji ma na celu przyznanie pomocy plantatorom buraków cukrowych, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych, oraz przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenach gmin objętych procesem restrukturyzacji. Ponadto program ma pomagać podmiotm w restrukturayacji sektora cukrowniczego przez zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji
rolnej w celu zmiany profilu działalności rolniczej na inny niż uprawa buraków cukrowych, oraz ma wspierać inwestycje ukierunkowane na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne.

Proces restrukturyzacji obejmuje 981 spośród 2478 gmin (co stanowi około 39,6 proc.) we wszystkich 16 województwach w Polsce. Beneficjenci, aby kwalifikować się do uzyskania pomocy, powinni prowadzić działalność na obszarach tych gmin. Pomoc na rzecz dywersyfikacji będzie wypłacana
dwa razy w roku (w marcu i wrześniu), a ostateczny termin wypłaty pomocy upłynie 30 września 2012 r.

Podmioty realizujące działania z Krajowego Programu Restrukturyzacji nie są wyłączone z możliwości ubiegania się o pomoc na podjęcie innych działań w ramach PROW, jednakże działania sfinansowane przez Tymczasowy Fundusz Restrukturyzacji nie mogą kwalifikować się do uzyskania pomocy w ramach innych funduszy wspólnotowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!