Takie przesunięcia byłyby możliwe, gdy wielkość środków finansowych przypisanych do tych filarów różni się znacznie między poszczególnymi państwami członkowskimi. Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego uważa, że mechanizmy wsparcia przewidziane w dwóch filarach wspólnej polityki rolnej powinny być ze sobą powiązane i bardziej spójne.

W związku z tym proponuje możliwość przesunięcia z I do II filaru bez dofinansowania ze strony państw członkowskich niewykorzystanych środków na element „ekologizacji” zawarty w płatnościach bezpośrednich ("greening") oraz płatności dla obszarów o ograniczeniach naturalnych.
 
Według Santosa państwa członkowskie o mniej korzystnej sytuacji finansowej w odniesieniu do II filaru powinny móc dokonywać przesunięć do 20 proc. swoich kopert krajowych zgodnie z tą samą procedurą. Łączna wartość przesunięć, z wyłączeniem transferu kwot niewykorzystanych w ramach elementu „ekologizacji”, nie może przekroczyć 20 proc.

Raport portugalskiego eurodeputowanego dotyczący płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i zawierający zmiany propozycji Komisji Europejskiej omawiany będzie podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br. Podobał się artykuł? Podziel się!