Posłowie proponują także, aby państwom, w których rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie na poziomie niższym od średniej unijnej, pozowlić na transfer do 10 proc. środków (a nie do 5 proc. jak proponowała KE) z drugiego do pierwszego filara.

Z kolei ostatnie propozycje przedstawione przez przewodniczącego Rady Unii Europejskiej Hermana Van Rompuy, pozwalają na jeszcze większą elastyczność - każdy kraj członkowski, bez względu na wielkość otrzymywanego wsparcia, mógłyby przesuwać do 15 proc. środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich do puli srodków na dopłaty bezpośrednie.

Według propozycji posłów z parlamentarnej komisji ronictwa państwa członkowskie mogłyby również wykorzystać nieprzydzielone środki w ramach zazielenienia (I filar) na rozwój obszarów wiejskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!