Podnosząc stawki dotacji, czasem nawet bardziej niż tylko o wskaźnik inflacji, resort rolnictwa chce zachęcać hodowców do tego, by nie rezygnowali z hodowli i utrzymywania ras rodzimych.

W 2012 roku nie byłoby już dotacji do hodowli świń ras: złotnicka biała, złotnicka pstra i puławska w populacjach, które od 2008 r. były objęte ochroną zasobów genetycznych. Jak tłumaczy resort rolnictwa, likwidacja dotacji jest związana z tym, że od początku 2012 r. hodowcy tych ras będą mogli ubiegać się o środki w ramach programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2012, Pakietu 7 "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie", wariantu 7.4 "Zachowanie lokalnych ras świń".

Natomiast zwiększone byłyby stawki dotacji na utrzymanie zwierząt futerkowych, drobiu i rodzin pszczelich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych. Projekt zakłada zwiększenie dotacji na utrzymanie rodzin pszczelich: rasy środkowoeuropejskiej, w strefie centralnej i w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich oraz na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich. Wzrosnąć mają też dotacje do programów hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół linii M Asta.

Wzrosłyby również dotacje do utrzymania: lisa pospolitego pastelowego, lisa pospolitego białoszyjnego, tchórzy, królików popielniańskich, szynszyli beżowych, kur, gęsi i kaczek.

Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2012 roku i dotyczyłyby rozporządzenia z 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej przeznaczono 101 milionów 600 tysięcy złotych.

Podobał się artykuł? Podziel się!