Zapytaliśmy o to w Ministerstwie Rolnictwa. Oto wyjaśnienia ministerstwa:

W niektórych działaniach PROW 2014-2020, np.: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” pomoc będzie kierowana do gospodarstw o określonej wielkości ekonomicznej.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa na potrzeby PROW 2014-2020 będzie wyliczana w oparciu o współczynniki standardowej produkcji opracowane przez Polski FADN (IERiGŻ). Poglądowy kalkulator udostępniony jest na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich http://ksow.pl/news/entry/5010-prow-2014-2020-obliczanie-wielkosci-ekonomicz.html .

Natomiast wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) będzie ustalany podobnie jak to miało miejsce na potrzeby PROW 2007-2013 tj. przy wykorzystaniu opracowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza. Wzrost GVA będzie ustalany w oparciu o dane z gospodarstwa rolnego sprzed złożenia wniosku o przyznanie pomocy i po zrealizowaniu operacji. Do weryfikacji osiągnięcia określonego wzrostu będzie pomocna ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie, do której prowadzenia będą zobowiązani beneficjenci ww. działań.

Podobał się artykuł? Podziel się!