Nabór do programu „Razem Możemy Więcej” potrwa do 18 listopada br. Wnioski mogą składać lokalne organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich oraz inne grupy mieszkańców, które aktywnie działają na obszarach wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o dotację na realizację projektów z zakresu kultury i oświaty (w tym zachowania dziedzictwa kulturowego czy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych), ochrony i promocji zdrowia lub budowy małej infrastruktury drogowej, np. ścieżek rowerowych czy chodników. Wszystkie inicjatywy, które zostaną zgłoszone do programu powinny mieć jeden wspólny element – ich realizacja ma wpłynąć na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców całej wsi lub gminy oraz zachęcić ich do wspólnego działania.

– Podczas oceny wniosków będziemy zwracali szczególną uwagę na to, jak dany projekt wpływa na życie lokalnej społeczności. Chcemy zachęcać do realizacji takich działań, które zaangażują jak największą liczbę odbiorców, a z ich efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko wybrana grupa. Poprzez program „Razem Możemy Więcej” wspieramy mieszkańców wsi w tworzeniu więzi społecznych i wyróżniamy ich aktywność - mówi Krzysztof Lipiński, z-ca dyrektora generalnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem programu jest zachęcanie mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności. W ramach „Razem Możemy Więcej” EFRWP wspiera finansowo projekty organizacji wiejskich oraz pomaga w ich efektywnej współpracy z władzami samorządowymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!