Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to ponad 17 mld euro oraz 4 tzw. osie priorytetowe, składające się w sumie z blisko 20 programów.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: - osiem działań jest uruchomionych: cztery są w pełni akredytowane tak, że jestem przekonany że do końca września większość z tych programów będzie już programami w pełni dostępnymi dla rolników.

Bez żadnych przeszkód o unijne wsparcie mogą ubiegać się grupy producentów rolnych, wypłacane są też renty strukturalne. W najbliższym czasie Agencja Restrukturyzacji rozpocznie nabór wniosków na kolejne programy.

5 czerwca ruszy nabór wniosków na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej. Od 30 czerwca do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji będą mogli zgłaszać się rolnicy zainteresowani rentami strukturalnymi.

A dzień później, bo od 1 lipca ruszy nowa edycja wsparcia dla młodych rolników. Od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmowane dokumenty na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że także w czerwcu powinien być ogłoszony termin naboru wniosków na tworzenie nowych miejsc pracy, czyli program dla mikroprzedsiębiorstw. Dłużej na uruchomienie programów będą musieli natomiast poczekać rolnicy zainteresowani uczestnictwem w tzw. systemach jakości żywności, czy też w programie Leader.

Trudno też dokładnie powiedzieć, kiedy ruszą inne programy realizowane przez urzędy marszałkowskie, takie jak odnowa wsi, czy scalanie gruntów rolnych i leśnych. Częściowo wyjaśniła się za to sprawa programu dla rybołówstwa.

Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa: - cała energia będzie prowadzona w tym kierunku aby w czerwcu tego roku program został zatwierdzony przez K.E., następnie chcemy jeszcze podjąć działania w parlamencie, aby dokonywać zmian w ustawach, które umożliwią korzystanie z tych środków.

Jest zatem szansa, że zarówno rybacy morscy jak i śródlądowi jeszcze w tym roku złożą pierwsze wnioski o wsparcie. Do rozdysponowania jest dla nich do końca 2013 r. miliard euro.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!