Warunkiem  otrzymania pomocy jest wykazanie 30 proc. strat w uprawach czy hodowli oraz zarazem 10 tys. strat w majątku trwałym. Należy to udowodnić, przedkładając protokół z szacowania strat sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę.

Jest to piąty nabór, do wykorzystania jest 200 mln zł. Na przywracanie produkcji rolniczej w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 jedno gospodarstwo może otrzymać do 300 tys. zł wsparcia, z tym że kwota pomocy nie może przekroczyć 90 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje.

Podobał się artykuł? Podziel się!