Prezes ARiMR Leszek Droździel poinformował we wtorek w Poznaniu, że uruchomienie tego działania zależy od uzyskania akredytacji od Ministerstwa Finansów. Obecnie audytorzy KPMG sprawdzają stan przygotowania Agencji do realizacji tego działania.

Wyjaśnił, że środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną podzielone na 7 lat; w każdym roku będzie do wykorzystanie określony limit. Pieniądze będą przyznawane beneficjentom w kolejności złożonych wniosków.

Na sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym indywidualny przetwórca lub firma może starać się o dofinansowanie do 20 mln zł, a wielozakładowe przedsiębiorstwo - do 30 mln zł. Minimalna kwota inwestycji wynosi 100 tys. zł. W nowym PROW na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie przewidziano ok. 4,4 mld euro. Resort rolnictwa szacuje, że w programie w ramach wyznaczonego limitu przewidziane jest sfinansowanie 3,5 tys. projektów realizowanych przez 1,5 tys. inwestorów.

Prezes zaznaczył, że wparcie dla inwestycji jest kontynuacją działania, które finansowane było z funduszu przedakcesyjnego Sapard oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) na lata 2004-2006. Dodał, że ostatni program nie został zakończony; środki finansowe będą wypłacane do końca 2008 roku.

Dotychczas średnie przyznane dofinansowanie jednego projektu wyniosło nieco ponad 1 mln 600 tys. Kwota ta była zróżnicowana w poszczególnych województwach - najwyższa w woj. podlaskim (ok. 2,8 mln zł), a najniższa w woj. podkarpackim (947 tys. zł.).

Projekty o najwyższej wartości (do 20 mln zł), które stanowiły ponad 3 proc., dotyczyły m.in. budowy proszkowni mleka, budowy zakładu przetwórstwa mięsnego, ubojni drobiu, uruchomienia wytwórni pasz.

Prezes Agencji podkreślił, że w PROW 2007-2013 będą preferowane firmy, które zawrą długoterminowe umowy z rolnikami na dostawę surowców. Otrzymają one większy zwrot kosztów kwalifikowanych - do 50 proc.

W ramach SPO Agencja przyznała dofinansowanie ponad 720 beneficjentom na realizację 1.194 projektów. Dotychczas ARiMR wypłaciła im ponad 0,7 mld zł, a do końca 2008 r. firmy te dostaną jeszcze 1,2 mln zł.

Źródło: PAP

warto przeczytać 

Podobał się artykuł? Podziel się!