Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków

[w %]

1

Dolnośląskie

24 100 128,74

165

34,23%

2

Kujawsko - pomorskie

42 715 399,87

610

71,40%

3

Lubelskie

62 494 124,77

697

55,77%

4

Lubuskie

10 581 894,89

70

33,08%

5

Łódzkie

49 862 335,32

518

51,94%