Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej w danym roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym liczba wniosków osiągnie 7560.

17 sierpnia br. ARiMR przyjęła od rolników w sumie 7794 wnioski. Został przekroczony limit na bieżący rok. ARiMR ponownie będzie przyjmowała wnioski o renty strukturalne w 2008 roku.

Prezes ARiMR zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o terminie składania wniosków o renty strukturalne nie później niż 31 marca 2008 r. Łącznie do 2013 w ramach Programu może skorzystać z tego działania 50 400 rolników.

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który przewidział na renty strukturalne dla rolników najwięcej pieniędzy. W budżecie PROW na lata 2007 - 2013 zarezerwowano na to działanie ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego).

W całym programie PROW 2007-2013 na wszystkie działania realizowane przez ARiMR przewidziano w sumie ponad 17 mld euro, z czego ok. 9 mld euro zostało zarezerwowane na pomoc dla małych gospodarstw (najwięcej w całej UE), w tym na renty strukturalne oraz inwestycje w rolnictwie.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!