Szkolenia pracowników agencji, szkolenia dla rolników, możliwość składania wniosków za pomocą Internetu, korzystanie z pomocy pracowników ARiMR przy wypełnianiu wniosków – MRiRW zapewnia, że ARiMR jest dobrze przygotowana do przyjmowania wniosków o dopłaty.

Rolnicy mają dużo pytań i wątpliwości związanych z wypełnianiem wniosków o dopłaty. Wiele z nich trafia i do nas – przekazujemy je do Ministerstwa Rolnictwa i ARiMR.

Czy ARiMR jest dobrze przygotowana do tego, aby pomóc rolnikom w wypełnianiu wniosków? Ministerstwo Rolnictwa – powołując się na agencję – twierdzi, że tak. Pracownicy zostali przeszkoleni, mają dostęp do wytycznych:

„Zgodnie z informacją przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, biura powiatowe ARiMR są w pełni przygotowane  do przyjmowania wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, jak i płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok 2015. Pracownicy biur powiatowych jak i oddziałów regionalnych ARiMR uczestniczyli w przeprowadzonych szkoleniach z zasad przyznawania płatności w tym płatności wskazanych powyżej. Ponadto biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR posiadają dostęp do wewnętrznych portali, na których zamieszczone są wzory dokumentów, instrukcje, wytyczne i książki procedur dotyczące nowego systemu programowania na lata 2014-2020.”  

Ministerstwo Rolnictwa informuje też, że pracownicy ARiMR służą pomocą przy wypełnianiu wniosków, organizują też szkolenia dla rolników:

„Natomiast w odniesieniu do zapytania dotyczącego ogólnego przygotowania ARiMR  do obsługi i składania wniosków uprzejmie informuję, że Agencja jest w pełni przygotowana do przyjmowania wniosków składanych przez rolników. Należy podkreślić, że wnioski są przyjmowane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Na dzień 26 marca 2015 r. złożonych zostało w biurach powiatowych w formie papierowej  81 783 wniosków o przyznanie płatności. Ponadto należy dodać, że rolnicy otrzymują wsparcie oraz wyjaśnienia w zakresie zasad wypełniania wniosków i przyznawania płatności w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa podjęła szereg działań, żeby rolnicy mogli zapoznać się z nowym systemem dopłat, przygotować do  prawidłowego wypełniania wniosków i optymalnego skorzystania ze wszystkich oferowanych im środków w ramach tego wsparcia.  Od jesieni zeszłego roku ARiMR zorganizowała we wszystkich gminach na terenie Polski spotkania, podczas których rolnicy mogli poznać zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności za 2015 rok, jak i przygotowywania wymaganych załączników do takich wniosków, w tym zwłaszcza materiałów graficznych. Ważnym elementem tych szkoleń było zachęcanie do skorzystania z Internetu przy ubieganiu się o dopłaty przy użyciu aplikacji e-wniosek.