Jest przygotowany projekt ustawy o Komisji Dialogu Społecznego, będzie przekazany do Sejmu. – Mam nadzieję, że będzie to inicjatywa międzyklubowa i jeszcze do końca tej kadencji uchwalimy ustawę – mówił minister rolnictwa Marek Sawicki na dzisiejszej konferencji prasowej.

Grzegorz Wykowski, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego w MRiRW powiedział, że Komisja Dialogu Społecznego będzie forum dialogu społecznego, umożliwi spotkania przedstawicieli ministerstw: rolnictwa, finansów, gospodarki i środowiska z przedstawicielami KRiR i reprezentatywnych organizacji rolniczych i związków zawodowych. Reprezentatywność będzie potwierdzał Sąd Okręgowy w  Warszawie, ma ona wynosić 5 proc. producentów rolnych zarejestrowanych w ewidencji ARiMR. Stronę gospodarczą utworzą przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i pracodawców zakładów przetwórczych. Uprawnienia komisji mają obejmować opiniowanie budżetu państwa, aktów normatywnych przedstawianych w kraju i UE. Kadencja ma trwać 4 lata, obsługę administracyjną i lokalową ma świadczyć Ministerstwo Rolnictwa.

Jak zapowiedział minister, choć większość zespołów - powołanych w połowie lutego po protestach rolników – przedstawiła wyniki swoich prac, to ich prace będą kontynuowane.

Sawicki oznajmił, że skorzysta z możliwości stworzonej przez Komisję Europejską odnośnie do przedłużenia terminów składania wniosków o dopłaty bezpośrednie: do 15 czerwca, a z możliwością 1 -proc. obniżenia do 10 lipca.

W porównaniu do lat poprzednich, wnioski są składane szybciej – jest ich już 50 tys., więc został wysłuchany apel o składanie szybsze wniosków jako warunkujące możliwość prędkich wypłat należności .

Ponieważ składanie wniosków nastręcza jednak trudności, w pierwszym roku przynajmniej termin ten będzie przedłużony. Minister zapowiedział, że w najbliższych dniach w każdym powiatowym biurze ARiMR będą dwa stanowiska dla doradców ODR, którzy będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków.