Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2008 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200 ).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania jest dostępny na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski należy składać w biurze powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Dopuszczalne jest składanie wniosków bezpośrednio w biurze oraz listownie.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!