Problem w tym, że środki te okazują się być trudno dostępne. Na koniec września 2011 r. w PROW 2007-2013 w działaniu dotyczącym różnicowania dochodów rolników aż 34 proc.  złożonych wniosków zostało odrzuconych, a w działaniu poświęconym wsparciu tworzenia i funkcjonowania mikroprzedsiębiorczości wiejskiej liczba odrzuconych wniosków stanowiła  nawet 45 proc. Pomimo przeznaczenia do dyspozycji mieszkańców wsi ponad 4 mld złotych na rozwój różnych form przedsiębiorczości (co stanowi niecałe 8 proc. programu), poziom wykorzystania środków w czwartym roku wdrażania programu jest stosunkowo niski, a liczba odrzuconych wniosków wysoka.

Na koniec pierwszego kwartału 2011 w KRUS było ubezpieczonych 75 811 osób, które prowadzą działalność pozarolniczą i pozostają w systemie rolniczego ubezpieczenia.

Według szacunków, poziom ukrytego bezrobocia na wsi sięga ok. 900 tys. osób. Nieco mniej jest  zarejestrowanych osób bezrobotnych Wieś potrzebuje 1,5 mln miejsc pracy – i to pracy poza rolnictwem, gdyż coraz mniej osób może się w nim utrzymać.

Podobał się artykuł? Podziel się!