Przyjęte wnioski wraz z wymaganymi załącznikami Biura Powiatowe przekażą do Oddziałów Regionalnych ARiMR. Oddziały Regionalne ARiMR będą rozpatrywały wszystkie wnioski i wydawały decyzje, o których poinformują zainteresowanych rolników.

Tak samo będą traktowane wnioski złożone przez rolników do Dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR w Biurach Powiatowych i wysłane bezpośrednio do Dyrektorów OR za pośrednictwem placówek pocztowych (liczy się data stempla pocztowego). Wnioski złożone tego samego dnia, będą rozpatrywane w kolejności daty rozpoczęcia działalności rolniczej.

BP ARiMR po raz pierwszy będą przyjmowały wnioski od rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale spełnią tylko rolę punktów odbierających wnioski od rolników. Dlatego wnioski wraz załącznikami przyjmowane przez Biura Powiatowe powinny być przekazane przez rolników w zaklejonej kopercie i zaadresowane do Dyrektora OR ARiMR.

Jest to ułatwienie dla rolników, którzy nie będą musieli udawać się do miast wojewódzkich w celu złożenia wniosków.

ARiMR przypomina, że wnioski o premie, dla młodych rolników można wysyłać do Oddziałów Regionalnych także listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!