W pierwszym dniu przyjmowania wniosków, największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyło się „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – złożono 938 wniosków oraz „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” - 138 wniosków. Jest to drugi nabór wniosków na udzielenie z PROW 2007 – 2013 wsparcia na rozwój działalności innej niż rolnicza oraz na modernizację przetwórstwa rolniczego. Na działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, uruchomione po raz pierwszy, złożono w sumie kilkadziesiąt wniosków.

Na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewidziano w tegorocznym naborze ponad 370,8 mln zł. Środki te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Rolnik lub jego domownik może otrzymać do 100 tys. zł na rozwój działalności innej niż rolnicza. Złożone w pierwszym dniu wnioski wykorzystały w największym stopniu limity finansowe przyznane województwom: wielkopolskiemu – 72,75%, warmińsko-mazurskiemu – 69,41% oraz pomorskiemu – 54,09%. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków w danym województwie będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidzianych dla tego regionu.

Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitu finansowego w poszczególnych województwach

Lp. Województwo Limit środków finansowych
[w zł] Liczba złożonych wniosków Wykorzystanie limitu środków 1 Dolnośląskie  13 537 029,18 33 19,17% 2 Kujawsko - pomorskie  17 357 071,42 88 43,88% 3 Lubelskie 53 220 931,42 22 3,38% 4 Lubuskie 5 600 253,12 35 51,43% 5 Łódzkie 35 715 509,82 9 2,25% 6 Małopolskie 32 155 083,68 26 6,71% 7 Mazowieckie 59 340 412,35 99 14,41% 8 Opolskie 8 010 953,34 16 15,58% 9 Podkarpackie 26 999 885,47 34 8,86% 10 Podlaskie 21 993 041,82 115 41,37% 11 Pomorskie 10 458 746,59 65 54,09% 12 Śląskie 11 163 413,22 20 15,44% 13 Świętokrzyskie 27 667 467,84 10 3,11% 14 Warmińsko - mazurskie 10 236 219,14 83 69,41% 15 Wielkopolskie 30 782 839,07 248 72,75% 16 Zachodniopomorskie 6 638 708,74 35 47,50%

W kraju

370 877 566,24                        938 x