W pierwszej kolejności dopłaty takie otrzyma 1412 rolników, najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Na konta tych rolników przelane zostanie 2,7 mln zł. Do końca listopada Agencja planuje wypłacić rolnikom 115,3 mln zł, a w grudniu zrealizowane płatności w ramach ONW powinny wynieść 486,2 mln zł.

W 2008 r. o tego typu wsparcie ubiegało się ponad 750 tys. rolników. Wysokość wsparcia produkcji rolniczej prowadzonej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania zależy m.in. od warunków klimatycznych i ukształtowania terenu. Na obszarach nizinnych, stawka ONW w pierwszej strefie wynosi 179 zł/ha, w drugiej strefie, przy pochyłościach terenu przekraczającym 12º - 264 zł/ha. Na obszarach górskich, do których zalicza się gminy i obręby ewidencyjne, gdzie ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m., rolnik otrzymuje 320 zł/ha.

Przy naliczaniu płatności ONW stosuje się stawki degresywne. Rolnicy wnioskujący o płatność do 50 ha gruntów położonych na terenach ONW otrzymują 100% płatności do całej wnioskowanej powierzchni. Natomiast rolnicy, którzy mają większe gospodarstwa, do kolejnych 50 ha – 50% tej stawki, a do następnych 200 ha – 25% stawki. Dla działek przekraczających powierzchnię 300 ha płatność ONW nie przysługuje.

ARiMR kończy naliczanie rolnikom płatności obszarowych za 2008 r. Wypłata tych płatności rozpocznie się 1 grudnia br. W pierwszym miesiącu realizacji płatności Agencja planuje wypłacić dopłaty obszarowe około 850 tys. rolników. Na ich konta bankowe zostanie przelane ponad 3,8 mld zł. W pierwszej kolejności pieniądze te otrzymają rolnicy z 89 powiatów poszkodowanych przez tegoroczną suszę.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!