Wołowina naturalnie krucha i soczysta, o jakości gwarantowanej systemem jakości QMP – to główne założenie kampanii mającej na celu zwiększenie spożycia wołowiny w Polsce.

Przez ostanie dwadzieścia kilka lat konsumpcja wołowiny w Polsce spadła z blisko 18 kg/osobę w roku 1989 do 3 kg/osobę w 2010. Dlatego podjęliśmy działania, które mają wspomóc producentów wołowiny i przyczynić się do większego spożycia tego mięsa – powiedział dziś podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.

Wiceminister poinformował, że decyzją Komisji Europejskiej system jakości wołowiny kulinarnej QMP uzyskał akceptację i wsparcie finansowe z PROW na lata 2007-2013. – 2 marca 2012 roku ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany PROW na lata 2007-2013. W tej chwili czekamy na nowelizację rozporządzeń wykonawczych. Wszystko wskazuje na to, że już od czerwca będziemy mieli możliwość dofinansowywania działań związanych z systemem QMP  – dodał Tadeusz Nalewajk.

Znowelizowane rozporządzenie uruchomi wsparcie dla producentów żywca wołowego – 100 procent refundacji kosztów kontroli, certyfikacji  i uczestnictwa w systemie QMP, a także, co równie ważne, otworzy zakładom mięsnym drogę dla składania aplikacji do Agencji Rynku Rolnego o 70 procentową dotację do działań informacyjno-promocyjnych wołowiny QMP podejmowanych w kanałach dystrybucji, sieciach handlowych i miejscach sprzedaży.

Zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak poinformował, że w ramach działania 133, czyli działania z PROW 2007-2013 na promocję i informację, Agencja dysponuje środkami w wysokości 10 mln euro. – W tej chwili zawarliśmy 12 umów na kwotę niewiele ponad 2 mln zł, ale napływają już kolejne wnioski. Agencja jest gotowa na przekazywanie środków w ramach tego działania i liczymy również na projekty związane z systemem jakości QMP – powiedział prezes Zwolak i dodał  – Do tej pory producenci wołowiny skorzystali z dofinansowania eksportu. W roku ubiegłym z tytułu refundacji wywozowych dla rynku wołowiny wypłaciliśmy ponad 45 mln zł, a w tym roku już ponad 13 mln zł. Oprócz tego wspieramy również duże kampanie promocyjne finansowane ze środków Komisji Europejskiej.