Polska przekazała Komisji Europejskiej informację na temat planowanych rodzajów płatności bezpośrednich w Polsce, tj.:

– jednolitej płatności obszarowej,

– płatności za zazielenienie,

– płatności dla młodych rolników,

– płatności dla małych gospodarstw,

– płatności związanych z produkcją w następujących sektorach: bydło, krowy, owce, kozy, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len, konopie włókniste,

– przejściowego wsparcia krajowego do tytoniu,

– płatności dodatkowej.

Komu przysługuje wsparcie do produkcji? Jakie są szacunkowe stawki pomocy, już informowaliśmy.

Dziś więcej o tym, komu przysługuje wsparcie:

Płatność do bydła

- posiadającym co najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, do wszystkich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki. Wsparcie będzie przysługiwać maksymalnie 2 razy w ciągu życia zwierzęcia (przykładowo, w wieku 6-8 miesięcy i 12-24 miesiące). Płatnością będzie objęte bydło, niezależnie od płci, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do krów

- posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesięcy, do krów od 1-szej do 30- tej sztuki. Płatnością będą objęte krowy  spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do owiec

- posiadającym co najmniej 10 sztuk  maciorek owczych w wieku co najmniej 12, do wszystkich sztuk tych zwierząt  w gospodarstwie. Płatnością będą objęte maciorki owcze, spełniające wymogi w zakresie  identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do kóz

- posiadającym co najmniej 5 sztuk samic  kozy, do wszystkich sztuk w gospodarstwie. Płatnością będą objęte samice kozy w wieku  co najmniej 12 miesięcy, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.