Zanim gmina otrzyma pieniądze, musi opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych. Na jej podstawie należy zaplanować konkretny projekt usług społecznych. PPWOW nie jest jednak działaniem typowym dla pomocy społecznej. Chodzi w nim przede wszystkim o integrację, a nie o działania ograniczające się do osób w trudnej sytuacji życiowej.

Pierwsze pieniądze dla gmin z PPWOW zostaną wypłacone dopiero, gdy konsultanci regionalni zweryfikują gminne strategie pomocy społecznej oraz pomogą gminom w opracowaniu planów działania w zakresie PPWOW. W sumie co piąta polska gmina otrzyma pieniądze na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

Samorządy gminne otrzymają, wsparcie w projektowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Do dyspozycji samorządów będą wykwalifikowani konsultanci PPWOW, którzy na bieżąco mają współpracować z samorządami gminnymi.

Gminy otrzymają też wsparcie finansowe dla lepszego aktywizowania lokalnej społeczności. Uzyskają pomoc w identyfikacji lokalnych liderów, motywowaniu ich do działania oraz zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączenia się w rozwiązywanie problemów społecznych.

Wysokość dofinansowania zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu będzie zależeć m.in. od skali problemów i liczby korzystających z pomocy społecznej. Średnio będzie to około 20 tys. euro rocznie na gminę i przez cały czas trwania PPWOW, czyli do końca 2009 r.

Źródło: Gazeta Prawna

Podobał się artykuł? Podziel się!