Minister od razu zastrzega, że pieniędzy nie wystraczy na wszystkie województwa. Jako regiony, w których odnotowano największy spadek pogłowia bydła określa województwo podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Prawdopodobnie dopłata do jednej sztuki bydła wyniesie ok 150 euro na rok. wsparcie będzie trwało 3 lata. W gospodarstwie nie może znajdować sie jednek więcej niż 10 sztuk bydła i nie ma znaczeniz czy to bydło mlezne czy mięsne.

Pojawiają się jednek pytania z jakiego okresu będzie brana pod uwagę liczebność stada. W jednym sezonie może to być 9 w innym 11 sztuk. I czy gospodarze nie będą specjalnie kierowali na rzeź "nadwyżki"? Wtedy wsparcie poprostu mijałoby się z celem, którym jest odbudowanie pogłowia.