Stosownie do przepisów obecnie obowiązującej ustawy przedmiotowe wsparcie przysługuje do powierzchni upraw, z których pochodzą buraki kwotowe objęte umową dostawy. W tej formie wsparcie będzie kontynuowane do 2016 r. W kolejnych latach, w związku ze zniesieniem systemu kwotowania, przewiduje się, że wsparcie to będzie przyznawane do powierzchni upraw buraków cukrowych, a warunkiem przyznania pomocy będzie posiadanie umowy dostawy.

Na finansowanie płatności związanej z produkcją w sektorze buraka cukrowego będą przeznaczone następujące kwoty:

2015 r. – 81,2 mln EUR, 2016 r. – 81,6 mln EUR, 2017 r. – 82,0 mln EUR, 2018 r. – 82,5 mln EUR,
2019 r. – 82,9 mln EUR,2020 r. – 73,6 mln EUR.
Podobał się artykuł? Podziel się!