- W nawiązaniu do stanowiska Porozumienia (Uchwała nr 5K/2008 z 17 października 2008 roku), ponawiamy postulat pilnego uruchomienia programu regeneracyjnego wapnowania gleb, podtrzymując zawarte w tej uchwale uzasadnienie. Przedstawione w sierpniu 2009 roku stanowisko MRIRW wobec negatywnej oceny wapnowania wydanej przez Biuro Prawne MOŚ w 2008 r. jest tylko częściową i dość ułomną próbą ratowania programu wsparcia wapnowania. Zasadnicze zastrzeżenie budzi wskazanie na prymat decyzji Prezesa WFOŚiGW co do określenia indywidualnego prawa rolnika do wsparcia wapnowania w jego gospodarstwie jako następstwa indywidualnie stwierdzonego uszkodzenia gleb przez czynniki antropogeniczne. Przy takiej konstrukcji procesu decyzyjnego WFOŚiGW należy się spodziewać mnożenia przeszkód na drodze do uzyskania indywidualnej decyzji o wsparciu wapnowania, przy czym zasadniczym problemem jest (będzie ?) określenie jednoznacznych kryteriów przyznania (lub odmowy) takiego wsparcia – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Dlatego też Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej postuluje o podjęcie przez MRIRW działań dla uruchomienia programu wsparcia wapnowania gleb jako programu masowego, uproszczonego, bez zbędnego gorsetu prawnego wynikającego z procedur WFOŚiGW.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!