Coraz więcej firm z tej branży, kończy swoje inwestycje dofinansowywane z tego źródła. Tym, którzy prawidłowo je wykonali i rozliczyli, ARiMR wypłaciła do tej pory ponad 1,5 miliarda złotych wsparcia.

Korzystając ze środków z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW na lata 2007-2013 największe inwestycje zrealizowały zakłady zajmujące się przetwórstwem mięsa. Otrzymały one z ARiMR około 418 mln zł dofinansowania, co stanowiło około 28 proc. pomocy wypłaconej dla całej branży rolno-spożywczej. Równie chętnie ze wsparcia korzystały firmy z sektora owocowo-warzywnego. Agencja wypłaciła im 371 mln zł (25 proc.). Dalsze miejsca w tym rankingu zajęli przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż hurtową - 244 mln zł wsparcia (16 proc.) oraz zakłady zajmujące się przetwórstwem mleka - ponad 219 mln zł (15 proc.).

Najwięcej pieniędzy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolne i leśnej" otrzymali przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego - 17 proc. wypłaconych dotychczas środków. Tuż za nimi plasują się przetwórcy z Mazowsza - 15 proc. środków, a dalsze miejsca zajmują województwa lubelskie - 11 proc. i kujawsko-pomorskie - 10 proc.

W strukturze kosztów realizowanych operacji główne pozycje stanowią:
- roboty budowlane 33,2 proc.,
- zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania produktów rolnych 25,6 proc.,
- zakup maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych 11,6 proc.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z PROW 2007-2013. O wsparcie mogły ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, a także podmioty zatrudniające do 750 osób i których obrót nie przekracza równowartości 200 mln euro rocznie. Maksymalna wartość dofinansowania mogła wynieść nawet 50 mln zł w przypadku podmiotów skonsolidowanych, w przypadku innych firm było to 20 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!