Było to już kolejne spotkanie poświęcone współpracy polsko – rumuńskiej w zakresie rolnictwa i pozyskiwania funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Goście z Rumunii interesowali się przede wszystkich realizacją dopłat bezpośrednich w naszym kraju, przeprowadzaniem kontroli na miejscu w gospodarstwach a także doświadczeniami ARiMR we wdrażaniu systemów IACS oraz LPIS.

Rumunia została przyjęta do Unii Europejskiej w 2007 r., a Agencje z tego kraju: Płatnicza ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rybactwa oraz Płatnicza ds. Interwencji w Rolnictwie szeroko korzystają z doświadczeń naszych agencji płatniczych działających w rolnictwie.

ARiMR uczestniczy w kilku projektach realizowanych na rzecz Rumunii w ramach programu Phare. Nasi eksperci pracują w tym przy wdrażaniu następujących projektów:

“Budowanie zdolności instytucjonalnej rumuńskiej Agencji Płatniczej do zarządzania środkami z Sekcji Gwarancji EFOGR oraz FIFG.” – projekt realizowany we współpracy z polską Agencją Rynku Rolnego oraz brytyjskim Ministerstwem Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA).

„Wzmocnienie w Rumunii zdolności instytucjonalnych Agencji SAPARD na poziomie centralnym i regionalnym w celu podniesienia kwalifikacji we wdrażaniu programów rozwoju wsi finansowanych przez Unię Europejską.” Projekt jest realizowany przez konsorcjum włosko – holenderskie, gdzie dopraszani są eksperci z ARiMR.

„Wzmocnienie pełnego wdrożenia IACS” – projekt realizowany przy współpracy z polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mamy także współpracować przy nowym projekcie współpracy bliźniaczej, który został zaaprobowany przez Komisję Europejską w październiku 2007 r.

Ten projekt dotyczy „Ustanowienia właściwych struktur zapewniających pełną absorpcję środków europejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.” 

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!