Młody rolnik nabywający prawo współwłasności do nieruchomości rolnej może ubiegać się o premie dla młodych w momencie, gdy użytki rolne tej nieruchomości stanowią przynajmniej 1 hektar. Jeżeli współposiadanie z osobami trzecimi trwa nadal, nawet w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu unijnej pomocy, rolnik musi podjąć pewne działania, informuje Ministerstwo Rolnictwa. 

Kiedy decyzja o premii zostanie przyznana, dana osoba musi, jeżeli chce skorzystać z pomocy, w ciągu 180 dni od jej otrzymania znieść prawo współwłasności z innymi współwłaścicielami. Wtedy dopiero skuteczny okaże się cały wniosek. W innym przypadku premia dla młodych rolników nie zostanie przyznana. 

Do połowy września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma opublikować listę rankingową osób, które otrzymają dotacje dla tzw. młodego rolnika. Do ARiMR wpłynęło 7,7 tys. wniosków, pieniędzy starczy dla ok. 6,5 tys. osób.

O unijne wsparcie mógł ubiegać się rolnik, który nie ukończył 40 lat i planuje gospodarowanie lub już gospodaruje na własny rachunek. Warunkiem uzyskania pieniędzy jest posiadanie wykształcenia rolniczego. W przypadku, gdy rolnik go nie ma, będzie musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje w ciągu trzech lat.

W tym naborze wnioski oceniane są według trzech kryteriów: wielkości powierzchni użytków gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz bezrobocia w powiecie, na terenie którego znajduje się gospodarstwo. Pomoc dostaną ci młodzi rolnicy, którzy zbiorą najwięcej punktów. W poprzednich naborach liczyła się kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Podobał się artykuł? Podziel się!