Polska nie otrzyma refundacji z unijnych funduszy polityki rolnej w wysokości 34,4 mln euro za uchybienia dot. emerytur rolników.

Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o informację:

1. czy wstrzymanie tych pieniędzy zagrozi wypłacie dopłat bezpośrednich lub innych płatności

2. czego dotyczyły zarzuty

3. czy Polska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości decyzję KE?

Oto jaką odpowiedź otrzymaliśmy:

"Formalnie Polska nie otrzymała jeszcze decyzji korygującej. Z komunikatu prasowego DG AGRI wynika, że decyzja ta zostanie przesłana w najbliższych dniach.

Planowana korekta dotyczy decyzji o przyznaniu rent strukturalnych, z okresu programowania na lata 2004 – 2006 (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 2006). Audyt Komisji Europejskiej stwierdził uchybienia polegające na niewystarczającej, zdaniem KE, kontroli prowadzenia działalności rolniczej, w  gospodarstwie rolnym przekazanym lub sprzedanym przez rencistę strukturalnego.

Decyzja w sprawie korekty zostanie zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej."

Podobał się artykuł? Podziel się!