W grupie środki własne Unii Europejskiej (składka do UE) wydatkowano w trzech pierwszych kwartałach 2011 roku kwotę 11.1 mld zł, co stanowiło 70,8 proc. planu. Wydatki te były większe od środków przeznaczonych na składkę w tym samym okresie roku ubiegłego o 1.9 mld zł tj. o 16,8 proc., co jest konsekwencją wzrostu poziomu składki do budżetu UE oraz faktu, iż KE w większym stopniu skorzystała z prawa przyspieszenia wpłaty kwot miesięcznych w związku z wyższymi potrzebami finansowymi wynikającymi z terminarza wypłacania dopłat bezpośrednich w rolnictwie (skoncentrowanych w pierwszym półroczu).

Na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. 7.9 mld zł (52,5 proc. planu po zmianach). Wydatki na WPR stanowiły 53 proc. wyżej wymienionej kwoty, a na współfinansowanie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności 47 proc.. Wydatki w tej grupie były wyższe o 8,4 proc. r/r. (608 mln zł). Jednakże w stosunku do planu po zmianach poziom zaawansowania wydatków przekraczający nieznacznie 50 proc. był zbliżony do roku 2010 r. Rozdysponowanie rezerw celowych zaplanowanych w tej grupie wydatków wyniosło 3.0 mld zł tj. 38 proc. (w roku 2010 było to 4.3 mln zł tj. 48 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!