Jak podała dyrektor opolskiego oddziału ARR Agnieszka Zagola, dotychczas w woj. opolskim w ramach dopłat przyznawanych z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego wypłacono łącznie od 2007 r. około 30 mln zł. W ubiegłym roku na ten cel zostało wypłacone 7,1 mln zł - zaznaczyła dyrektor. Na Opolszczyźnie z dopłat korzysta ok. 3,6 tys. rolników.

O dopłaty można ubiegać się do 25 czerwca. Jednak zdaniem Zagoli nie należy zwlekać ze składaniem takich wniosków, bo im szybciej zostaną złożone, tym szybciej nastąpi ich weryfikacja i wypłata pieniędzy. Dodała, że ARR ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a następnie 30 dni - od dnia pozytywnego zaopiniowania wniosku - na wypłatę pieniędzy.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja powiedział, że dzięki dotacjom więcej rolników korzysta z możliwości zakupu tzw. materiału kwalifikowanego. Są to z reguły nowe, wyselekcjonowane odmiany, w pełni kontrolowane, odporniejsze na choroby i dające wyższe plony - wyjaśnił.

Czaja zauważył, że wcześniej, zanim zaczęły się dopłaty, rolnicy zwykle korzystali ze swoich materiałów siewnych.
Jak zauważył Czaja, choć dopłaty są na tym samym poziomie to kilka lat temu, za uzyskane z Agencji pieniądze można było pokryć ok. 50 proc. kosztów materiału siewnego, obecnie stanowią one tylko 25-30 procent kosztów ich zakupu.

Jak informuje Agencja Rynku Rolnego, dopłaty do materiału siewnego można otrzymać w ramach tzw. pomocy de minimis (czyli bez konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej). Na każde gospodarstwo można wykorzystać w postaci dopłat kwotę 7,5 tys. euro w ciągu trzech lat, przy czym dotyczy to także innych dopłat, np. z ARiMR i ANR.

ARR jednak przestrzega, że jeżeli poziom pomocy 7500 euro zostanie przekroczony w wyniku przyznania dotacji do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Agencję. Jeżeli rolnik tego nie zrobi, może być konieczny zwrot ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej wysokości, wraz z odsetkami.

Rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych. W przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych dopłata taka wynosi 100 zł do hektara; w przypadku roślin strączkowych 160 zł do hektara; a w przypadku ziemniaków - 500 zł do hektara. Ziarno do wysiewu lub sadzenia należy nabyć w terminie od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

W ubiegłym roku do ARR wpłynęło 65,2 tys. wniosków na kwotę ok. 58 mln zł.

Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!