Pomoc to zwrot części poniesionych kosztów na modernizację zakładów przetwórczych lub handlu hurtowego. Zalicza się do nich między innymi budowę pomieszczeń produkcyjnych, higieniczno-sanitarnych czy administracyjnych, zakup urządzeń do magazynowania i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, środków transportu a także wdrażania systemów zarządzania jakością.

Do kosztów można też zaliczyć przygotowanie dokumentacji technicznej.

- budowa pomieszczeń produkcyjnych, higieniczno-sanitarnych, administracyjnych

- zakup urządzeń, środków transportu

- wdrażanie systemów zarządzania jakością

- przygotowanie dokumentacji technicznej

Najważniejszy warunek, jaki musi spełnić planowana inwestycja to być uzasadniona ekonomicznie, czyli przynieść wymierne korzyści dla zakładu.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: - nie ma ograniczenia, co do wielkości zakładu natomiast jest ograniczenie kwotowe, chociaż są to duże kwoty, bo do 20 mln zł, czyli za te pieniążki można zrobić bardzo poważne inwestycje.

O pomoc mogą ubiegać się zakłady mięsne, mleczarnie, przetwórstwa owoców i warzyw a także roślin na cele energetyczne. Zwrot poniesionych nakładów to 40 lub 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, do których nie wlicza się podatek VAT.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: - sama wartość pomocy jest o 10 proc. wyższa, jeśli są długotrwałe umowy z rolnikami, jeżeli działają w porozumieniu z grupami producenckimi.

Warunek jest tylko taki, aby co najmniej ¼ produktów rolnych była nabywana na podstawie, co najmniej rocznych umów z grupami producenckimi.

Data rozpoczęcia naboru dokumentów o przyznanie wsparcia dla przedsiębiorstw powinna ma być ogłoszona jeszcze w tym miesiącu lub na początku przyszłego.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!