Budżet PROW 2007-2013 wynosił 70 mld zł, 90 proc. tych środków zostało zagospodarowanych, a 50 mld zł wpłynęło dotąd na konta beneficjentów.

Największym zainteresowaniem rolników cieszyła się „Modernizacja". Ze wsparcia na to działanie skorzystało 59 tys. rolników, otrzymali ponad 8 mld zł, co pozwoliło na inwestycje o wartości ok. 14 mld zł - zakup prawie 34 tys. ciągników, przeszło 220 tys. maszyn i urządzeń, zrealizowanie ponad 2,8 tys. inwestycji budowlanych.

Jeśli dodać do „Modernizacji" jeszcze „Przywracanie potencjału produkcji" i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowania" oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", finansowanych z budżetu PROW 2007-2013, ARiMR zawarła blisko 94 tysiące umów przyznania pomocy na łączną kwotę prawie 13 mld złotych.

Kontraktacja środków z niektórych działań jeszcze trwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!