Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2008 w ramach ww. działania do dnia 25 marca br. w poszczególnych województwach wynosi:

Lp. Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Kwota wnioskowana
[w zł] Wykorzystanie limitu [w %]     1 Dolnośląski 45         2 250 000,00    9,34% 2 Kujawsko - pomorski 220       11 000 000,00    25,75% 3 Lubelski 220       11 000 000,00    17,60% 4 Lubuski 22         1 100 000,00    10,40% 5 Łódzki 153         7 650 000,00    15,34% 6 Małopolski 21         1 050 000,00    5,14% 7 Mazowiecki 466       23 300 000,00    25,14% 8 Opolski 17            850 000,00    5,64% 9 Podkarpacki 31         1 550 000,00    9,02% 10 Podlaski 231       11 550 000,00    26,42% 11 Pomorski 58         2 900 000,00    12,64% 12 Śląski 27         1 350 000,00    9,79% 13 Świętokrzyski 57         2 850 000,00    11,88% 14 Warmińsko - mazurski 77         3 850 000,00    14,57% 15 Wielkopolski 310       15 500 000,00    21,94% 16 Zachodniopomorski 28         1 400 000,00    8,05% Razem 1 983       99 150 000,00    17,90%

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!