Projekt nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej ma na celu dostosowanie przepisów do ustawy o finansach publicznych. Określa sposób rozdysponowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Pieniądze na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 będą przekazywane agencjom płatniczym przez ministra rolnictwa. Natomiast środki na realizację innych programów przekazywać ma minister finansów na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencje. Spłata pożyczek będzie dokonywana ze środków budżetowych. Wysokość pożyczki będzie równa zwrotom dokonanym z budżetu wspólnotowego.

Gminy będą mogły otrzymać środki na prefinansowanie działań poprawiających infrastrukturę wiejską. Kwota zagwarantowana, jako udział EFRROW, będzie przekazywana na konto jednostki samorządu terytorialnego jako nieoprocentowana pożyczka udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Koszty obsługi pożyczki pokryje minister finansów.

CIR podał, że środki na wyprzedzające finansowanie udziału krajowego będzie przekazywać agencja płatnicza na podstawie umowy, w której określone zostaną m.in. warunki przekazywania i wykorzystywania, ich rozliczenie i spłatę oraz termin realizacji zadania.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!