Kwota, o jaką ubiegają się rolnicy w złożonych wnioskach sięga blisko 2,4 mld zł. Przyjmowanie wniosków na to działanie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 9 listopada 2007 r. Do wykorzystania przeznaczono kwotę ponad 1,36 mld zł, która została podzielona na wojewódzkie koperty finansowe.

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2007 w ramach ww. działania osiągnęło do dnia 13 grudnia 2007 r. w podziale na województwa:

Lp. Oddział Regionalny Wysokość limitu środków Liczba złożonych wniosków Kwota wnioskowana 1 Dolnośląski 59 213 753,89 zł 549 94 024 777,07 zł 2 Kujawsko - pomorski 104 951 275,94 zł 1 336 173 813 998,44 zł 3 Lubelski 153 547 391,93 zł 1 965 186 348 523,80 zł 4 Lubuski 25 999 601,56 zł 486 90 774 148,91 zł 5 Łódzki 122 511 216,12 zł 1 562 151 647 237,43 zł 6 Małopolski 50 229 599,33 zł 745 62 523 572,08 zł 7 Mazowiecki 227 734 740,54 zł 2 745 322 591 555,42 zł 8 Opolski 37 025 612,18 zł 438 65 120 436,81 zł 9 Podkarpacki 42 198 306,89 zł 515 52 289 828,15 zł 10 Podlaski 107 401 500,94 zł 1 528 218 179 989,34 zł 11 Pomorski 56 355 159,94 zł 745 120 546 786,11 zł 12 Śląski 33 894 769,76 zł 318 42 458 056,33 zł 13 Świętokrzyski 58 941 509,19 zł 1 106 82 822 682,03 zł 14 Warmińsko - mazurski 64 930 945,56 zł 797 130 100 945,27 zł 15 Wielkopolski 173 557 557,11 zł 2 787 423 096 995,30 zł 16 Zachodniopomorski 42 742 803,86 zł 712 143 386 933,47 zł x Razem Działanie 1 361 235 744,74 zł 18 334 2 359 726 465,96 zł