30 grudnia 2010 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez tegoroczne powodzie. Wniosek o płatność rozpatrywany będzie w terminie 2 miesięcy, a ARiMR dokona wypłaty środków finansowych niezwłocznie po pozytywnym jego rozpatrzeniu. Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowalne przekroczą 10 tys. zł.
Blisko 8,8 tys. wniosków o pomoc na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przyjęły w tym roku OR ARiMR, a ta liczba jeszcze wzrośnie, bo 31 grudnia 2010 r. był ostatnim dniem przyjmowania wniosków w siedmiu województwach. Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" może wynieść do 100 tys. zł. Otrzymane z ARiMR (w formie refundacji) pieniądze mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchamianie działalności niezwiązanej z rolnictwem. Pozostałą część kosztów wnioskujący o wsparcie musi pokryć z własnych środków.
Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" z PROW 2007 - 2013, obejmuje pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Tegoroczna pula środków na wsparcie działalności nierolniczej wynosi 676,4 mln zł.
31 grudnia zakończyło się przyjmowanie w 2010 r. wniosków o przyznanie premii "młodym rolnikom". Najdłużej trwało w województwach dolnośląskim i małopolskim. Dotychczas ARiMR przyjęła w tegorocznym naborze w całym kraju około 12,9 tys. takich wniosków. Udzielane z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" premie przewidziane są przede wszystkim dla rolników w wieku do 40 lat. Premia wynosi 75 tys. zł. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!