Pod zalesianie można przeznaczyć grunty, które są przewidziane do tego w planie lub studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Działka, na której będą posadzone drzewka musi mieć, co najmniej pół hektara powierzchni i 20 metrów szerokości. Minimalna szerokość nie jest wymagana tylko w przypadku działek graniczących z lasem. Są też inne ograniczenia.

Leszek Droździel, prezes ARiMR: - W poprzednim zalesiać tylko na terenach łąk i pastwisk, czyli trwałych użytków zielonych, gruntach ornych sadach w tym nowym okresie tylko na terenie gruntów rolnych i sadach.

Z programu zalesiania wyłączone są też obszary NATURA 2000. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele gruntów, którzy mają numer ewidencyjny gospodarstwa. Rolnicy zainteresowani tym programem pierwsze kroki powinni skierować do najbliższego nadleśnictwa. Tam zostanie wykonany szczegółowy plan zalesiania.

Piotr Bączek ,Nadleśnictwo Parciaki: - Doradzamy, jakie sadzonki wybrać na jakie tereny jak przygotować glebę. Zalesić można jednak nie więcej niż 20 ha. Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa: - Nie jest to przypadkowa liczba: do tej liczby plan zalesieniowy jest uproszczony. Chodzi także o to, aby unijne dotacje nie trafiały - tak, jak to miało miejsce w poprzednim programie - do osób, które zalesiły po kilkaset hektarów ziemi. A o jakich pieniądzach mowa?

Pierwszy rodzaj płatności to wsparcie na zalesianie. Może ono wynosić - w zależności od gatunku drzewek oraz terenu, na którym będą sadzone - od ponad 4 do przeszło 6 tys. zł na hektar. Powyżej 2 i pół tys. zł można dostać na ogrodzenie takiej samej powierzchni uprawy leśnej. Przez 5 lat rolnikowi przysługuje premia pielęgnacyjna. Jest to ponad 900 lub 1300 zł na ha, a na ochronę upraw przed zwierzyną dodatkowo od blisko 200 do 700.

Ostatni rodzaj płatności ponad 1500 zł na hektar to premia zalesieniowa wypłacana przez 15 kolejnych lat. Przysługuje ona jednak tylko tym osobom, które ponad ¼ dochodów czerpią z rolnictwa. Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie można składać w powiatowych biurach agencji Restrukturyzacji do końca września. W kolejnych latach dokumenty będą przyjmowane od 1 czerwca do 31 lipca.

Źródło: Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!