Od 17 października do 4 listopada 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na wsparcie inwestycji niezwiązanych z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. W tym terminie można się ubiegać o przyznanie wsparcia  m.in. na rozpoczęcie lub rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji.

Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50 proc. kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80 proc. w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych. W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają  wystarczających środków, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50 proc. wnioskowanej kwoty pomocy. Wniosek można złożyć w dowolnym Oddziale Regionalnym ARiMR lub wysłać go pocztą. Należy pamiętać, że w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o pomoc, co oznacza, że osoby które złożyły wnioski o wsparcie na inwestycje związane z biogazem, nie mogą składać wniosku w naborze na wsparcie innych rodzajów działalności gospodarczej.

Dotychczas wydano na to działanie zaledwie 834,3 mln złotych, czyli około 60 proc. budżetu przeznaczonego na taką pomoc w PROW 2007-2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!