Dariusz Rosati (PO) powiedział, przedstawiając sprawozdanie komisji z prac nad poprawkami Senatu, że izba wyższa zgłosiła trzynaście poprawek, z czego komisja poparła jedenaście.

Najwięcej emocji wzbudziła poprawka, w której Senat zaproponował, by zwiększyć dochody budżetu w tym roku o 800 mln zł. Pieniądze miałyby pochodzić z wpłaty z Lasów Państwowych. Zmiana pozwoliłaby zmniejszyć o 150 mln zł deficyt budżetu państwa i przekazać 650 mln zł na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Krystyna Skowrońska z PO powiedziała, że jej klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji. Podkreśliła, że samorządy popierają zwiększenie kwoty przeznaczonej na drogi lokalne. - Naszą wspólną troską jest kondycja Lasów Państwowych, ale i racjonalna gospodarka mieniem publicznym - mówiła.

Ze Skowrońską polemizował Henryk Kowalczyk z PiS. Jego zdaniem poprawka dotycząca Lasów Państwowych jest absolutnie nie do przyjęcia. Kowalczyk powiedział, że jego klub także zgłaszał poprawki zwiększające program budowy dróg lokalnych do poziomu 1 mld zł, ale były one odrzucane. - Cel może szlachetny, ale sposób zabierania tych pieniędzy i ryzyko związane ze szkodami, jakie mogą powstawać z tego tytułu w Lasach Państwowych, jest przeogromne - mówił poseł.

Natomiast Wincenty Elsner (TR) zarzucił Skowrońskiej demagogię. Jego zdaniem słowa posłanki można podsumować stwierdzeniem: "budujmy drogi kosztem lasów". Elsner mówił, że jeżeli poprawka przejdzie, to będzie to pierwsza nowelizacja ustawy budżetowej na 2014 r.

Poprawki dotyczącej Lasów Państwowych bronił Jan Łopata z PSL. Powiedział, że ma ona związek z procedowaną nowelizacją ustawy o Lasach Państwowych. Podkreślał też wagę programu budowy dróg lokalnych. Zarzucił opozycji hipokryzję, wskazując, że wcześniej popierała zwiększenie kwot na ten cel.

Ryszard Zbrzyzny (SLD) mówił, że w przypadku poprawki o Lasach Państwowych mamy do czynienia z fikcją. - Nie można wpisywać do budżetu propozycji, które nie mają postawy prawnej - ocenił poseł (nowelizacja ustawy o Lasach Państwowych nie została jeszcze uchwalona). Jego zdaniem Senat zaproponował rabunkową gospodarkę zasobami.

Także Jacek Bogucki (SP) mówił o - jego zdaniem niedopuszczalnej - poprawce dotyczącej Lasów Państwowych. Według niego świadczy ona o nowatorskim podejściu PO i PSL i jest rabowaniem Lasów Państwowych. Jego zdaniem chodzi o to, by w latach wyborczych wydać pieniądze, których nie ma. - Dane do tej poprawki wzięliście z sufitu. Po prostu odlecieliście - mówił Bogucki.